Thứ hai, ngày 17 tháng 6 năm 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán - môn Toán - Thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015

 Tên tài liệu: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán - môn Toán - Thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015. Ngày kiểm tra: 24/06/2014. Mô tả: Đề kiểm tra dùng cho học sinh ôn thi vào chuyên và học sinh giỏi. Thời gian làm bài: 150 phút. 



Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng